Padelbollen som håller längst

Padelbollen som håller längst

Kompressionen mäts vid ett tryck på 95N. Foto: IBV
Bollens ingångs- och utgångshastighet mäts när den skjuts med 70 km/h i vinkel mot banans underlag. Foto: IBV
Bollen vägs och mäts både före och efter en tids spel. Foto: IBV
Alla bollarna i testet. Foto:Rickard Kilström
Laboratorietest

Padelbollar är en förbrukningsvara och enligt tillverkarna bör man byta ut bollarna efter två till tre matcher. Testfaktas test av tio kända varumärken visar att flera av bollarna tappar sugen långt tidigare än så, och dessutom är det stora skillnader i studs och hastighet mellan olika fabrikat.

Laboratorietest
Peter Willebrand Publicerad: 21 Aug, 2023
Läs senare

Padelbollens livslängd påverkas givetvis av antalet slag och hur hårt man slår, men för den genomsnittlige motionsspelaren är ett bollbyte var tredje match att rekommendera. I officiella tävlingssammanhang byter man boll mer frekvent, ofta under en och samma match.

International Padel Federation, FIP, är den internationella moderorganisationen som bland annat anger de officiella kraven för padelbollar som används i officiella tävlingssammanhang. Kraven omfattar bland annat bollens vikt, studsförmåga och hårdhet.

Testfakta har utgått från samma krav när man låtit testa padelbollar från tio välkända fabrikat, samtliga kategoriserade som snabbare av tillverkarna.

[PDF]

Testerna har utförts av det oberoende laboratoriet IBV, Instituto de Biomecánica de Valencia, ackrediterade av FIP för test av padelbollar.

Laboratoriet har mätt bollarnas vikt, dimension, studs, hastighet, friktion och hårdhet – först i nyskick och sedan hur bollarnas egenskaper förändrats efter en tids spel. Med hastighet menas hur snabb bollen är på banan (hastighet på studsreturen) och inte hastigheten på själva slaget.

I korthet visar testet att merparten av bollarna inte uppfyller samtliga av FIP:s officiella krav. Men eftersom avvikelserna är små och målgruppen för testet är den typiska motionsspelaren vägs dessa inte in i den samlade betygsättningen. Däremot kan avvikelserna vara viktiga för tävlingsspelaren och redovisas därför separat (se sidoartikel).

Testet visar på stora skillnader mellan bollarna, trots att tillverkarna deklarerar likartade egenskaper för studs, hastighet och hårdhet. Några är väldigt snabba, andra långsamma och några studsar avsevärt högre än andra.

För att testa bollarnas uthållighet utsattes de för 666 slag där bollen träffar banan diagonalt med en hastighet på 70 km/h. Trots ett relativt begränsat antal slag, som motsvarar knappt en tresetare, förändrades bollarnas tekniska egenskaper markant och bollhastigheten sjönk med upp till 14 procent för vissa fabrikat.

Men det är inte bara antalet slag som påverkar livslängden. Redan när bollarnas vakuumförpackning bryts påverkas kompressionen av den omgivande atmosfärens tryck. En ny boll åldras med andra ord även när den inte är i spel. Därför är det klokt att förvara bollarna i förpackningen fram till speldags.

Testet visar framför allt hur bollarna förlorar tryck och blir mjukare vilket reducerar hastigheten i studsreturen och ger ett långsammare spel. Däremot blir studsen utan kraft högre efter en tids spel, vilket har betydelse för serven då bollen släpps mot banan från höftnivå.

En boll som verkligen sticker ut är Head som förlorar hela 27 respektive 31 procent i de olika kompressionstesterna, jämfört med snittet på 16 respektive 10 procent. Trots detta påverkas inte bollens hastighet nämnvärt i testet med en bollhastighet på 70 km/h. Men sannolikt är påverkan betydligt större vid högre bollhastigheter, som till exempel vid en smash där bollen när över 120 km/h eller när den slås mot glaset.

Sammanfattningsvis kan man utifrån testet konstatera att det är stora skillnader i bollegenskaper mellan olika fabrikat och att en märkesboll inte nödvändigtvis är en garanti för längre livslängd.

Förutom boll kan det vara bra med ett racket innan du bokar upp padelbanan. Som tur är har vi testat padelracket också, läs testet här.

Fakta om testet

Testfakta har gett det spanska laboratoriet Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) i uppdrag att testa padelbollar. Laboratoriet är ackrediterade av det internationella padelförbundet (FIP).

Följande bollar har testats:

 • Dunlop Pro                                                      
 • Kuikma Speed                                                 
 • Tretorn Series+ Tour                                       
 • Adidas Speed RX                                             
 • Head Pro S                                                      
 • Wilson Performance Speed X3                       
 • Nox Pro Titanium                                            
 • Bullpadel FIP Next Pro                                    
 • RS Champions Choice                                     
 • Babolat Padel Tour                                          

Urvalet omfattar de vanligaste fabrikaten av padelbollar på den nordiska marknaden. Från samtliga fabrikat har valts en snabbare typ av boll.

Laboratorietestet

Test och utvärdering av bollarnas egenskaper baseras på det internationella padelförbundets (FIP) kriterier för bollar som används i officiella tävlingssammanhang. Underlaget som användes i uthållighetstestet (DOMO Padel PE-M/27) tillhandahölls av Domo Sport Grass och är godkänt av spanska padelförbundet.

Totalt köptes det in 18 bollar per fabrikat och utifrån dessa valde laboratoriet slumpmässigt ut sex bollar för testet. De redovisade resultaten är ett medelvärde för dessa sex utvalda bollar.

Testet är utfört i två huvudmoment:

A.    Utvärdering av bollarnas egenskaper som nya.
B.    Utvärdering av skillnader i egenskaper efter en tids spel.

Den tekniska mätningen av bollarnas egenskaper omfattar:

Vikt
Dimension
Studshöjd
Hårdhet (kompression) vid lägre tryck
Hårdhet (kompression) vid högre tryck
Friktion mot banans underlag
Bollhastighet på banan

Den tekniska mätningen genomfördes på nya bollar och på samma bollar efter 666 tillslag med en bollhastighet på 70 km/h, diagonalt mot banans yta, motsvarande det antal slag som bollen utsätts för under en inte alltför jämn tre-setare.

Skillnader i bollens egenskaper före och efter utmattningstestet visar på hur uthållig bollen är.

Bollens vikt minskar efter en tids spel eftersom den omgivande filten slits.

Bollens dimension mäts i fem olika positioner. Dimensionerna förändras inte nämnvärt efter en tids spel.

Studsens höjd mäts genom att bollen släpps vertikalt från 254 cm mot en slät betongyta och studsens höjd registreras. Samtliga bollar får en något högre studs efter utmattningsprovningen, men detta gäller bara när bollen släpps utan kraft mot betongytan. Om bollen träffar ytan med större kraft, som när bollen är i spel, komprimeras bollen mer och friktionen mot banans underlag ökar, vilket sänker bollhastigheten.

Bollens hårdhet (kompression) mättes vid ett tryck på 95N utan förkompression och med en förkompression då bollen först trycktes ihop med 2,54 cm.

Friktionen mot banan mättes genom att samtliga bollar sköts med samma hastighet (30 m/s) i en diagonal vinkel mot banans yta. Bollens friktion mot banans underlag bestämdes genom att mäta skillnaden mellan bollens ingångshastighet (innan studsen) och utgångshastighet (efter studsen). Friktionen är en kombination av bollens hårdhet (kompression) och filtens komposition och tjocklek. Samtliga bollar får en ökad friktion mot banans underlag efter utmattningsprovningen. Detta på grund av den försämrade kompressionen som ger en större kontaktyta mot banan.

Bollens hastighet på banan är en kombination av bollens hårdhet (kompression) och friktion mot banans underlag. Merparten av bollarna blir långsammare efter utmattningsprovningen, på grund av att de blir mjukare och får därigenom en större kontaktyta mot banan.

Tolkning och betygsättning

Resultaten från testet har tolkats och betygsatts av Testfakta i samråd med laboratoriet. Betygsättningen har gjorts på en skala från 1 till 10 där 10 är bäst. Betyg under 6 har endast givits till dåliga resultat eller resultat som är avsevärt sämre än övriga bollar urvalet.

Totalbetyget har viktats samman enligt följande:

 • Teknisk uthållighet (förändring i vikt och kompression) 25%
 • Förändrad studs 25%
 • Förändrad snabbhet i studsretur 25%
 • Förändrad friktion mot banan 25%
Merparten av bollarna uppfyller inte kraven

För att en boll ska få användas i officiella tävlingssammanhang måste den uppfylla vissa krav som fastställts av det internationella padelförbundet (FIP). Kraven avser bland annat studsens höjd och bollen hårdhet. Testfaktas test visar att endast fyra av tio testade bollar uppfyller samtliga krav.

Det internationella padelförbundet (FIP) listar ett antal kriterier som bollen måste uppfylla för att få användas i officiella tävlingssammanhang. Merparten av de testade bollarna uppfyller inte kraven avseende bollens studs som inte får överstiga 145 cm när bollen släpps från 254 cm mot ett hårt underlag. Störst avvikelse har bollarna från Tretorn och Wilson som studsar 153 cm, men hälften av de testade bollarna har en mer eller mindre för hög studs.

Bollen från Head komprimeras endast med 5,1 mm jämfört med kravet på 5,6 mm vid ett tryck på 95 Newton och uppfyller därigenom inte kravet på hårdhet.

Ironiskt nog är det endast bollarna med sämre uthållighet som uppfyller kraven.

Dunlop Pro För hög studs
Kuikma Speed För hög studs
Tretorn Series+ Tour För hög studs
Adidas Speed RX För hög studs
Head Pro S För hård
Wilson Performance Speed X3 För hög studs
Nox Pro Titanium Godkänd *
Bullpadel FIP Next Pro Godkänd *
RS Champions Choice Godkänd *
Babolat Padel Tour Godkänd *

*) Godkänd avseende de egenskaper som utvärderats i Testfaktas test.

Skillnaden mellan en padelboll och en tennisboll

Padelbollen och tennisbollen är lika till utseendet, de väger lika mycket och är nästa lika stora. Vad är då skillnaden och vilken betydelse har det för spelet?

Både tennisbollen och padelbollen ska väga mellan 56 och 59,6 gram. Padelbollens diameter är något mindre, 6,35 till 6,77 cm, jämfört med tennisbollens 6,54 till 6,86 cm. Den stora skillnaden är trycket, eller bollens hårdhet. Padelbollens tryck är 10 till 11 psi jämfört med 14 psi för tennisbollen. Det gör att padelbollen har lägre studs och är långsammare i spel. Dessutom har padelbanan ett underlag som också ger en dämpande effekt på bollen.

Använder du en tennisboll när du spelar padel får du ett snabbare spel och högre studsar, vilket även gör stoppbollarna lite lättare att fånga upp. Det blir med andra ord en tydlig skillnad i spelat vilket inte rekommenderas.

Leverantörernas bollar, vare sig det är tennis- eller padelbollar, tillverkas ofta i samma fabrikat och man kan därför anta att kvalitén är likvärdig.

TABELL MED RESULTAT FRÅN TESTET

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Barnmat på burk – energibomb eller tomma kalorier?

Testfakta har låtit analysera färdig barnmat för 6–8 månaders bebisar. Testet visar på stora skillnader i energiinnehåll, fett och mineraler och att alla färdigrätter måste kompletteras med annan mat för att fylla barnets totala näringsbehov under dagen.

Laboratorietest

Håll drickan kall i värmen med en kylbox

Ljummen läsk och slokande sallader är inte skoj att plocka fram när det vankas lunch på stranden, men med en elektrisk kylbox håller sig picknickmaten fräsch även de varmaste dagar. Men några av dem tar lång tid att få ner i temperatur, och det är stor skillnad i hur mycket de rymmer i förhållande till sin storlek, visar Testfaktas test av tio termoelektriska kylboxar.

Laboratorietest

Stor smakvariation bland färdig bearnaise

Bearnaisesås är ett klassiskt tillbehör till grillat och stekt och hör i allra högsta grad sommaren till. I butikernas kyldiskar finns flera färdiglagade alternativ att välja bland, men det är stor skillnad på både smak och konsistens.

Laboratorietest

Konsistensen avgörande i smaktest av vegetariska bitar

Allt fler väljer att äta veganskt eller vegetariskt, åtminstone emellanåt. Ett snabbt och lätt sätt att laga en köttfri måltid är att använda ett vegetariskt köttsubstitut som till exempel vegobitar. Men är det någon skillnad mellan olika märken och är priset en garanti för bättre kvalitet? Testfakta har testat och analyserat vegobitar och ser att det sitter i själva tugget.

 

Laboratorietest

Näringsrik och välbalanserad jord ger finast plantor

När man väljer jord till blomkrukor och odlingslådor är det viktigt att välja en näringsrik planteringsjord med en bra struktur. Testfakta har testat sex vanliga märken som finns i butik. Resultatet skiljer sig markant - men det måste inte kosta skjortan med bra jord.

Laboratorietest

Klipp till på en batterigräsklippare inför sommaren

Lätt, tyst, enkel att använda och billigare än en bensingräsklippare. En batteridriven elgräsklippare har många fördelar, men det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man väljer maskin. Och ingen modell är fulländad, utan man måste i de flesta fall välja mellan ett perfekt slutresultat och högre klipphastighet.

Laboratorietest

Kvalitet kostar när det gäller hantverksbyxor

Med ett par sköna, stretchiga hantverksbyxor blir arbetet både enklare och bekvämare. Vårt test visar att slitstarka byxor kostar mer men håller längre, och är därmed både mer ekonomiska i längden och samtidigt ett bättre miljöval.

Laboratorietest

Bästa brännan på burk - test av brun utan sol

Brun utan sol är ett enkelt knep för att få en solkysst ton utan att utsätta huden för skadliga UV-strålar - eller pigga upp sig när solen lyser med sin frånvaro. Testfaktas test av BUS-produkter i mousseform visar att det inte är de dyraste produkterna som är bäst.

Bästa försäkringen för din hund

Det finns betydande skillnader mellan försäkringsbolagens olika husdjursförsäkringar. Det visar Testfaktas stora jämförelse av olika hundförsäkringar. En helt vanlig hundägare kan spara tusentals kronor om året genom att välja rätt försäkringslösning.

Laboratorietest

Varma fötter med risk för överhettning

Testfaktas laboratorietest av eluppvärmda strumpor visar på stora skillnader i såväl pris som kvalitet och prestanda. Några blir till och med så varma att man riskerar att bränna sig om man inte är försiktig. Men testet visar också att det går att hitta en bra strumpa till ett rimligt pris.

Laboratorietest

Äkta honung var sockerdopad

Åtta av tio sorter kan klassas som äkta honung, med varierande kvalitet.

De två övriga lever inte upp till EU-kraven – och en av dem borde inte ens få kallas honung. Det visar Testfaktas laboratorieanalys av honung.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.