Kattsand och kattströ Med klumpbildande förmåga

Worlds best

Testfakta test kattsand Cat's best öko plus.

Testfakta test kattsand EcoLife original.

Testfakta test katsand Ica

Testfakta test kattsand Monster

Testfakta test kattsand EverClean

Testfakta test kattsand Pussi.

Testfakta test kattsand Coop.

Tillverkare

World's best cal litter1

Cat's best öko plus2

EcoLIfe

Ica

Monster

EverClean

Pussi

Coop

Produktnamn

Multiple cat clumping

Kattströ

Original

Premium kattsand med  mild doft, klumpbildande

Kattsand Classic unscented

Xtra strong unscented

Ultra compact

Kattsand compact bentonit

Konsumentkontakt
Cirkapris kronor per förpackning

259

85

200

80

180

140

75

40

Antal liter per förpackning
6,35
5,00
4,54
6,00
10,00
6,00
5,00
5,00
Pris per liter (kronor)
41
17
44
13
18
23
15
8
Produktfakta
Innehåll
Majs
Krossad träpellets
Spannmålsbiprodukter
Bentonit
Bentonit och mineraler
Bentonit
Bentonit
Bentonit
Typ
Kattsand
Kattströ
Kattströ
Kattsand
Kattsand
Kattsand
Kattsand
Kattsand
Innehåll ursprung
USA
Tyskland
Kanada
Nederländerna
Kanada
USA
England
Ingen uppgift
Några utvalda mätvärden
Några utvalda mätvärden från testet
Luktabsorberande förmåga
Lukt efter fyra timmar
Mild
Mindre stark
Stark
Mindre stark
Mycket stark
Stark
Stark
Stark
Lukt efter 24 timmar
Mild
Mindre stark
Mindre stark
Mindre stark
Mindre stark
Mindre stark
Stark
Mindre stark
Uppsugningsförmåga
Uppsugningsförmåga i förhållande till sin egen vakt (ggr)
2,1
5,7
2,3
1,5
4,3
3,0
3,3
2,0
Klumpbildning
Klumpens vikt inklusive 30 ml urin (g)
66
80
64
84
77
81
77
108
Klumpens volym inklusive 30 ml urin (ml)
59
103
57
49
42
56
43
73
Beskrivning
Bollar och smulor.
Större, lösare klumpar och smulor.
Klumpar och en del smulor.
Kompakt, liten kaka och nästan inga smulor.
Kompakt, liten kaka utan smulor.
Kompakt, kaka utan smulor.
Kompakt, liten kaka utan smulor.
Tyngre klumpar utan smulor.
Testresultat betyg 1 till 5
Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyg inom parentes)
Luktabsorberande förmåga (25%)
4,2
3,2
2,7
3,3
2,4
2,8
2,0
3,0
Uppsugningsförmåga (25%)
2,8
4,5
2,9
2,5
3,9
3,2
3,4
2,7
Klumpbildande förmåga (25%)
3,4
2,0
3,5
3,8
4,0
3,6
4,0
3,0
Dammbildning (25%)
4,4
4,4
3,7
2,7
2,0
2,7
2,0
2,0
Totalbetyg

3,7

3,5

3,2

3,1

3,1

3,1

2,9

2,7

Kommentar

Bäst i test!

Bäst uppsugningsförmåga och dammar lite. Bildar sämre klumpar.

Dammar lite men sämre uppsugningsförmåga och sämre på att ta bort lukt.

Bildar bra klumpar men sämst uppsugningsförmåga.

Bra klumpar, enkla att ta bort. Sämra på att ta bort lukt och dammar mycket.

Mindre bra luktborttagning.

Bra klumpar, enkel att ta bort men dammar mycket.

Sämre uppsugningsförmåga och dammar mycket.