Testfaktas sängtester

Testfaktas sängtester

Sängens ergonomiska egenskaperna testas för tre olika kroppstyper - mindre, mellan och större. Foto: Tobias Meyer
Sängens ergonomiska egenskaperna testas för tre olika kroppstyper - mindre, mellan och större. Foto: Tobias Meyer
Den ställbara mekaniken högs och sänks 1000 gånger. Foto: Anna Sigge
Den ställbara mekaniken högs och sänks 1000 gånger. Foto: Anna Sigge
Motorer och ställbar mekanik testas med en belastning på 120 kg. Foto: Anna Sigge
Motorer och ställbar mekanik testas med en belastning på 120 kg. Foto: Anna Sigge
Stödet för skulderpartiet i ryggläge mäts med hjälp av en bredare intryckskropp. Foto: Tobias Meyer
Stödet för skulderpartiet i ryggläge mäts med hjälp av en bredare intryckskropp. Foto: Tobias Meyer
Utmattning av bädd, stomme och botten testas genom att sängarna utsätts för 20 000 tryck med en kraft av 1000 Newton. Foto: Anna Sigge
I uppfällt läge utsätts varje hörn för 500 tryck med en belastning på 90 kg. Foto: Anna Sigge
I uppfällt läge utsätts varje hörn för 500 tryck med en belastning på 90 kg. Foto: Anna Sigge
Flex för axeln i sidoläge testas 30-60 cm in från sängens kortända. Foto: Tobias Meyer
Flex för axeln i sidoläge testas 30-60 cm in från sängens kortända. Foto: Tobias Meyer
Olika intryckskroppar används för att mäta sängens ergonomiska egenskaper: Foto: Tobias Meyer
Olika intryckskroppar används för att mäta sängens ergonomiska egenskaper: Foto: Tobias Meyer
Andningsförmåga testas med hjälp av en docka som utsöndrar fukt (svett) som en normal människa vid sömn. Foto: Tobias Meyer
Andningsförmåga testas med hjälp av en docka som utsöndrar fukt (svett) som en normal människa vid sömn. Foto: Tobias Meyer
Laboratorietest

Testfaktas tester utförs av oberoende och specialiserade test- och forskningslaboratorier i Testfaktas laboratorienätverk. Tester av sängar och madrasser utförs av tre olika laboratorier specialiserade inom ergonomi, konstruktion, hållbarhet och kemisk analys. Syftet med Testfaktas tester är att lyfta fram produkter med bra egenskaper och att hjälpa tillverkare och återförsäljare att utveckla sitt erbjudande till konsumenten.

Laboratorietest
Testfakta Research
Testfakta Research Publicerad: 23 Mar, 2023
Läs senare

 

Laboratorietesterna sängar och madrasser utförs av EIM Ergonomie Institut München, RISE Research Institutes of Sweden och RISE IVF (Institutet för Verkstadsteknisk Forskning). Testerna omfattar huvudmomenten ergonomi, mikroklimat, uthållighet, tålighet samt textilierna kvalitet och förekomsten av skadliga kemikalier.
Testerna utförs för alla typer av sängar och madrasser: ramsängar, kontinentalsängar, ställbara sängar, fristående madrasser och bäddmadrasser.

A. Test av ergonomi och mikroklimat (EIM)

 1.   Provning av bäddens fjädringsegenskaper (elastiska egenskaper)

 2.   Provning av bäddens tryckfördelande egenskaper (kontakttryck)

 3.   Provning av bäddens elasticitet och stöd för skulderpartiet

 4.   Provning av bäddens elasticitet och stöd för kroppen

 5.   Provning av bäddens mikroklimat (andningsförmåga)

 6.   Provning av bäddens värmeisolerande egenskaper

Samtliga delmoment undantaget A5 och A6 genomförs både med och utan bäddmadrass (överdragstyg för fristående madrasser). Provningarna A3 och A4 utförs på tre olika kroppstyper:

 • Kroppstyp S (Smaller): Mindre/lättare motsvarande ca 155 cm/ 50-55 kg

 • Kroppstyp M (Medium): Medelstor/medeltung motsvarande ca 175 cm/ 70-75 kg

 • Kroppstyp L (Larger): Större/tyngre motsvarande ca 185 cm/ 85-90 kg

A1
A1

 

 

 

 

 

 

 

 


Fjädringsegenskaper anger hur hård eller mjuk bäddens fjädring är och hur bädden anpassar sig till kroppens kraftigaste (tyngsta) kontaktpunkter. Mätningen görs i bäddens zoner för skuldror, höft, ländrygg och hälar vid tre olika tryck (100 N, 200 N och 300 N) och anges som ett medelvärde i mm flex.

A2
Tryckfördelande egenskaper anger hur madrassens yta fördelar och reducerar trycket från en viss kroppsdel. Detta värde är hänförbart både till madrassens (bäddmadrassens eller sängbottens) yta (överdraget) och direkt underliggande material (stoppning) samt bäddmadrassens kärna och sängens fjädring i kombination med överliggande material. Mätningen görs i sängens zoner för skuldror/axlar, höft, ländrygg och hälar och anges som ett medelvärde i N/cm.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tryckfördelande egenskaper anger hur madrassens yta fördelar och reducerar trycket från en viss kroppsdel. Mätvärdena är hänförbara till madrassens yta, direkt underliggande material (stoppning) samt madrassens kärna. Mätningen görs med olika tryck i bäddens zoner för skuldror/axlar, höft, ländrygg och hälar och värdet anges som ett medelvärde i N/cm.

A3
A3


 

 

 

 

 

 

 

 

Elasticitet och stöd för skulderpartiet anger hur mycket bädden ger efter och stödjer skulderpartiet. Vid sidoläge ska fjädringen under skulderpartiet ge efter tillräckligt så att skuldran/axeln tillåts sjunka ner i madrassen och därigenom bidra till att ryggraden behåller en rak linje mellan ländrygg och nacke. Vid ryggläge ska resårerna ge tillräckligt stöd för att motverka att skulderpartiet/ övre delen av ryggen sjunker ner för långt och därigenom orsakar en böjning av den övre delen av ryggraden (nacken).
Testet utförs med två olika teststämplar. En för ryggläge med ytan 400 x 200 mm och en för sidoläge med ytan 200 x 100 mm. Stämplarna belastas med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper. 100 N för mindre/lättare person, 200 N för medelstor/medeltung person och 250 N för större/tyngre person. Mätvärdet anges i mm flex.

A4
A4

 

 

 

 

 


 

 

 

Elasticitet och stöd för kroppen anger bäddens förmåga att ge stöd åt ryggradens naturliga S-formade struktur. Vid ryggläge ska bädden ge adekvat stöd åt kroppens olika delar (stöd för svanken, flexibilitet/stöd för bäcken/rumpan och skulderparti) med syfte att bevara ryggradens naturliga kontur. Testet utförs med en teststämpel utformad som kroppens kontur från rumpan upp till nacken (längd 600 mm och bredd cirka 250 mm med ett svankdjup på cirka 25 mm). Stämpeln belastas med olika tryck för att simulera tre olika kroppstyper. 350 N för mindre/lättare person, 450 N för medelstor/medeltung person och 500 N för större/tyngre person. Mätvärdet visar stödet i svanken och anges i Newton.

A5
A5

 

 

 

 

 

 


 

 

Bäddens andningsförmåga anger bäddens förmåga att avleda fukt/svett från kroppen. Andningsförmåga testas med hjälp av en docka som utsöndrar fukt/svett som en normal människa vid sömn. Dockan placeras under ett standardtäcke och mätningarna görs kontinuerligt under 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Andningsförmågan baseras på mätvärdet efter 7 timmar och anges i procent relativ fuktighet.

A6
A6

 

 

 

 

 

 

 


 

Bäddens värmeisolerande förmåga anger bäddens förmåga att behålla värmen från kroppen. Isolationsförmågan testas med hjälp av en docka som håller en kroppstemperatur motsvarande en normal människa vid sömn. Dockan placeras under ett standardtäcke och mätningarna görs kontinuerligt under 7 timmar vid en rumstemperatur på 21 grader Celsius. Isolationsförmågan baseras på mätvärdet efter 7 timmar och anges i grader Celsius.

 

B. Test av uthållighet och hållfasthet (RISE)

 1.   Utmattnings-provning av fjädringsegenskaper

 2.   Utmattnings-provning av bädd, stomme och botten

 3.   Utmattnings-provning av sängsida

 4.   Stötprovning av bädd, stomme och botten

 5.   Utmattning av ställbar mekanism och motorer (ställbara sängar)

 6.   Statisk belastning i uppfällt läge (ställbara sängar)

 7.   Stötprovning i uppfällt läge (ställbara sängar)

Utmattnings- och stötprovning (B1 – B4) utförs med samma belastning och med samma antal cykler för ramsängar, kontinentalsängar och ställbara sängar. Fristående madrasser genomgår delmomenten B1 – B3. Bäddmadrasser testas separat under delmoment C (se nedan). Utvärdering av sättning i sängytan efter utmattnings-provning görs både med och utan bäddmadrass. Provning B5 – B7 avser endast ställbara sängar.

B1
B1

 

 

 

 

 

 

 

 


Utmattning av fjädringsegenskaperna testas genom att sängarna utsätts för 45 000 överrullningar av 140 kg tung trumma. Utmattnings-provningen motsvarar den belastning som sängar utsätts för under cirka 10-12 års normal användning.

B2
B2

 

 

 

 

 

 

 

 


Utmattning av bädd, stomme och botten testas genom att sängarna utsätts för 25 000 tryck med en kraft av 1 000 Newton. Tryckbelastningen görs i sängens mitt och vid sängens kort och långsida.

Efter utmattnings-provning av fjädringsegenskaper, bädd, stomme och botten görs mätningar av höjdförlust (sättning i mm) och förändringar i sängens hårdhetsindex (fjädringsegenskaper på en 10 gradig skala). Mätningarna av sättningen utförs efter det att sängen återhämtat sig (5 timmar efter slutförd utmattnings-provning).

B3
B3

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmattnings-provning av bäddens långsida testas genom att utsätta sängens båda långsidor för 25 000 tryck med en belastning av 1 000 Newton. Testet simulerar den påfrestning som sängen utsätts för när man sitter på kanten. Efter utmattnings-provning av sängsidan görs mätningar av höjdförlust (sättning) på sängens sidor.

B4
B4

 

 

 

 

 

 

 

 

Stötprovning av bädd, stomme och botten simulerar högre påfrestningar som till exempel uppstår när barn hoppar i sängen. I testet släpps en vikt på 35 kg från 30 cm höjd på 6 olika ställen i sängen och 10 gånger på varje ställe.


Efter slutförd utmattnings- och hållfasthets-provning sprättas sängarna och inspekteras för eventuella skador på fjädrar/lattor och pockets, mellanlager (skumlager över fjäderpaket), sängram och bottenribbor.


B5 – B7 (ställbara sängar)
B5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudändan och fotändan höjs med 15 respektive 10 cm.
Statisk belastning på 90 kg under 10 sekunder. 10 gånger för varje hörn + 10 gånger i ”knävecket”. Belastningen görs 20 cm diagonalt in från respektive hörn + 20 cm in från respektive långsida i ”knävecket”. Statisk belastning motsvarar belastningen av en tyngre person som sätter sig i sängen.

B5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantprovning (90 kg) i samma punkter som den statiska belastningen (500 tryck i respektive hörn + 500 tryck i respektive sida av ”knävecket”). Belastning motsvarande en person på 90 kg som sätter sig på sängen.
Funktionskontroll efter slutförd provning av säng.
Utmattningsprovning där bädden höjs och sänks i huvud- och fotända 1 000 gånger. Bädden belastas motsvarande en person som väger 120 kg.
Upprepning av statisk belastning, kantprovning och efterföljande funktionskontroll enligt punkt 1 till 4 ovan.

 

C. Test av skumsektioner och textilier (RISE & RISE IVF)

 1. Kompressionstest av madrassens kärna

 2. Överdragstygets tålighet (noppning och luddbildning)

 3. Analys av hälsovådliga kemikalier

C1
C1

 

 

 

 

 


 


Elasticiteten i bäddmadrassens kärna (skum) testas enligt samma metod oavsett material (latex, kallskum eller memory-skum). Bäddmadrassens kärna komprimeras i fuktig och varm miljö för att simulera trycket från en person som ligger i sängen. Sämre skummaterial får en bestående sättning efter kompressionstestet och förlorar sin spänst.

C2
C2

 

 

 

 

 

 

 Överdragstyget utsätts för nötning i upp till 5 000 cykler för att utvärdera tålighet mot noppning och luddbildning.

C3
C3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemisk analys för hälsovådliga ämnen baserat på relevanta delar ur OEKO-Tex 100.

 

Betygsättning och viktning av testresultat

Resultaten från de olika delmomenten i testet betygsätts på en skala från 1-10 där 10.0 är bäst och 6.0 godkänt/medel. Betygsättning och viktning av de olika delresultaten görs i samråd med utförande laboratorier. Betygen för testets olika delmoment viktas samman till ett totalbetyg enligt följande:

Viktning av testresultat

Testfaktas kvalitetsmärkning av sängar

Sängar som presterar genomgående bra i Testfaktas sängtest får rätten att använda Testfaktas kvalitetsmärkning. Syftet med kvalitetsmärkningen är att lyfta fram sängar med bra komfortegenskaper och hög kvalitet.
Läs mer om Testfaktas kvalitetsmärkning av sängar

facebook Comments

Fler nyheter

Laboratorietest

Mio Delux Dream

Kontinentalsängen Delux Dream med bäddmadrassen Delux Sleep från möbelkedjan Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga tre kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen Delux Dream uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för såväl mindre som medelstora och större personer.

Laboratorietest

En bra bäddmadrass kan rädda en dålig säng

Vaknar du med ont i höften eller axeln? Kanske börjar sängen bli för gammal eller sover du kanske mer på sidan än tidigare. En ny säng är en betydande investering men ofta kan det räcka med en ny bäddmadrass för att förbättra sängens ergonomi.
Testfakta har testat hur åtta olika bäddmadrasser förbättrar ergonomin i en dålig resårbotten.

Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen i den övre prisklassen

En bra säng ska ge kroppen stöd och samtidigt låta axlar och höft sjunka ner i bädden. Men en felbalanserad fjädring kan ge känslan av hängmatta med ryggproblem som resultat. Hur bra är då en lite dyrare kontinentalsäng? Testfakta Research har laboratorietestat och jämfört ett urval av kontinentalsängar i premiumklassen.

Laboratorietest

Konsistensen avgörande i smaktest av vegetariska bitar

Allt fler väljer att äta veganskt eller vegetariskt, åtminstone emellanåt. Ett snabbt och lätt sätt att laga en köttfri måltid är att använda ett vegetariskt köttsubstitut som till exempel vegobitar. Men är det någon skillnad mellan olika märken och är priset en garanti för bättre kvalitet? Testfakta har testat och analyserat vegobitar och ser att det sitter i själva tugget.

 

Laboratorietest

Stort test av duntäcken - Dunets kvalité värmer bäst

Ett duntäcke som både håller värmen och andas när vinterkylan slår till? Testfaktas test visar att dunets kvalitet har stor betydelse för resultatet. I ett par fall finns också en hel del luft i priset för fjädrarna.

Laboratorietest

Fristående skummadrass, ett flexibelt alternativ

En ny generation av fristående skummadrasser ger ergonomi i nivå med klassiska spiralfjädrar, visar Testfakta Researchs uppdragstest.

 

Laboratorietest

Cape Farewell ställbar säng

Mios ställbara säng Cape Farewell har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Sängen uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för samtliga tre kroppstyper.

Laboratorietest

Varierande kvalitet i fristående resårmadrasser

En fristående resårmadrass kan läggas direkt på golvet eller i en sängram. En flexibel lösning som ger ergonomi i nivå med en klassisk resårsäng. Men långt ifrån alla fabrikat håller måttet, och priset är ingen garanti för kvalitet visar Testfaktas laboratorietest av sju vanliga modeller.

Laboratorietest

Bästa kontinentalsängen i den lägre prisklassen

Med testerna redo i mobilen har sängkunderna oftast en klar åsikt om sitt sängköp.
— De yngre kunderna är speciellt medvetna om att sängköpet kan vara hemmets viktigaste, säger Agneta Winther som sålt sängar i över tio år.

 

Laboratorietest

Roma kontinentalsäng

Kontinentalsängen Roma från möbelvaruhuset Mio har genomgått Testfaktas omfattande laboratorietest av sängar. Resultaten visar på goda ergonomiska egenskaper för samtliga kroppstyper, bra andningsförmåga och bra kvalitet och uthållighet i material och konstruktion. Kontinentalsängen Roma uppfyller därigenom kraven för Testfakta Verified Quality & Comfort för kroppstyperna S (small), M (medium) och L (large).

Viktigt med rätt säng för god sömn

Fast eller mjuk, skum eller spiralfjädrar, zonindelad eller inte? Många begrepp och ett gigantiskt utbud gör det svårt att hitta rätt i sängdjungeln. Testfakta och ergonomiexpert Dr Florian Heidinger reder ut begreppen.

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.

TEMA CYKLA

Allt inför cykelsäsongen

Tester av elcyklar, cykelhjälmar, och andra cykelrelaterade produkter. Här hittar du även tips och guider.

TEMA SOVA

Allt för din nattsömn

Tester av sängar, bäddmadrasser och kuddar samt guider och artiklar om sömnrelaterade produkter.