Hipp Baby Combiotik 1

Hipp Baby Combiotik 1

Hipp Baby Combiotik 1 ingår i Testfaktas analys av bröstmjölksersättning.

Testfakta test modersmjölksersättning Hipp.

Testresultat

Testfakta modersmjölksersättning Hipp.

Produkt

Hipp Baby Combiotik 1

Konsumentkontakt

hippbarnmat.se

Inköpspris (kronor)

77

Vikt (gram)

450

Jämförelsepris (kr/liter)

22

Fettet kommer från

Oljor från palm, raps och solros.

Deklarerad fetthalt (g/100g)

27,0

Analysresultat
3-MCPD* (µgram/kg fett)

<150

3-MCPD* (µgram/kg pulver)

**

2 MCPD* (µgram/kg fett)

<150

Glycidol, beräknad halt (µg/kg fett)

**

Glycidol, (µgram/kg pulver)

**

Kommentar

Inga uppmätta halter.

Föreslagna gränsvärden (2017/2019)

3-MCPD* (µgram/kg pulver) = 125 / 50 ***

Glycidol (µgram/kg pulver) = 75 / 30.

 

* Inklusive esterform.

** Under kvantifiertingsgränsen.

*** EFSA:s förslag i maj 2016 men som dragits tillbaka för ombearbetning.

 

Fler nyheter

Om Testfakta

Sedan 2001 har Testfakta underlättat köpbeslut och påverkat tillverkare genom oberoende tester, guider och journalistik.

Läs mer om Testfakta.