Frysta Jordgubbar

Testfakta jordgubbar Garant

Testfakta jordgubbar Ica

Testfakta jordgubbar Änglamark

Testfakta jordgubbar Green grocer's

Testfakta jordgubbar Polarica

Testfakta jordgubbar Coop X-tra

Testfakta jordgubbar Eldorado

Garant

Ica

Änglamark

Green Grocer's

Polarica

Coop X-tra

Eldorado

Konsumentkontakt

axfood.se

ica.se

coop.se

lidl.se

polarica.se

coop.se

axfood.se

Cirkapris (kronor)

11

10

23

22

27

29

25

Vikt (gram)

225

250

225

750

500

1 000

1 000

Ursprungsland

Marocko

Marocko

Polen

Polen

Polen

Marocko

Marocko

Märkningar

ekologisk loggaKrav

Detekterade bekämpningsmedel
Totalt antal

-

-

-

4

4

3

3

Misstänkt hormstörande:
– Myclobutanil

-

-

-

-

-

-

x

– Thiacloprid

-

-

-

-

-

-

x

– Triadimenol

-

-

-

-

-

x

x

– Chlorpyrifos-ethyl

-

-

-

-

-

x

-

Kommentar

Inga resthalter av bekämpningsmedel.

Inga resthalter av bekämpningsmedel.

Inga resthalter av bekämpningsmedel.

Resthalter av fyra bekämpningsmedel. Inga misstänkt hormonstörande.

Resthalter av fyra bekämpningsmedel. Inga misstänkt hormonstörande.

Resthalter av tre bekämpningsmedel. Två av dem är misstänkt hormonstörande.

Resthalter av tre bekämpningsmedel. Alla tre är miss-tänkt hormonstörande.